Информация за изпълнение на бюджета

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на Обединено училище "Св. Паисий Хилендарски" с.Корница към 31.03.2023 годинаУтвърден бюджет по параграфи за 2022 годинаИнформация за изпълнението на делегирания бюджет на Обединено училище "Св. Паисий Хилендарски" с.Корница към 31.12.2022 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на Обединено училище "Св. Паисий Хилендарски" с.Корница към 30.09.2022 година


Информация за изпълнението на делегирания бюджет на Обединено училище "Св. Паисий Хилендарски" с.Корница към 30.06.2022 година


Информация за изпълнението на делегирания бюджет на Обединено училище "Св. Паисий Хилендарски" с.Корница към 31.03.2022 година

Утвърден бюджет по параграфи за 2021 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на Обединено училище "Св. Паисий Хилендарски" с.Корница към 31.12.2021 годинаИнформация за изпълнението на делегирания бюджет на Обединено училище "Св. Паисий Хилендарски" с.Корница към 30.09.2021 годинаИнформация за изпълнението на делегирания бюджет на Обединено училище "Св. Паисий Хилендарски" с.Корница към 30.06.2021 година


Информация за изпълнението на делегирания бюджет на Обединено училище "Св. Паисий Хилендарски" с.Корница към 31.03.2021 годинаИнформация за изпълнението на делегирания бюджет на Обединено училище "Св. Паисий Хилендарски" с.Корница към 31.12.2020 годинаИнформация за изпълнението на делегирания бюджет на Обединено училище "Св. Паисий Хилендарски" с.Корница към 30.09.2020 година


Информация за изпълнението на делегирания бюджет на Обединено училище "Св. Паисий Хилендарски" с.Корница към 30.06.2020 година


Информация за изпълнението на делегирания бюджет на Обединено училище "Св. Паисий Хилендарски" с.Корница към 31.03.2020 година